Thông báo

Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới

  •   12/01/2018 01:14:00 AM
  •   Đã xem: 278
  •   Phản hồi: 0
Ngày 13/7/2017, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số678 - CV/BTGTU về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, thời hạn hoàn thành trước ngày 03/8/2017.

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 43-KL/TU của Tỉnh ủy trong năm 2017

  •   12/01/2018 01:15:00 AM
  •   Đã xem: 236
  •   Phản hồi: 0
Để kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Kết luận số 43-KL/TU, ngày 16/5/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ tỉnh Bình Phước” và Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước” đến năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị báo cáo các nội dung trọng tâm như sau:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây