Lãnh đạo Ban
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đồng chí Trần Tuyết Minh
Điện thoại:0918.680.569
02713.881.580
UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Hiệu trưởng Trường Chính trị
Đồng chí Trần Tuyết Minh
2 Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhâm
Điện thoại:0913.109.230
02713.881.582
TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhâm
3 Đồng chí Nguyễn Văn Tư
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng chí Nguyễn Văn Tư
4 Đồng chí Nguyễn Công Sởi
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng chí Nguyễn Công Sởi
Văn phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nông Hồng Thức
Điện thoại:0908.730.331
02713.879.942
Chánh Văn phòng Nông Hồng Thức
2 Nguyễn Minh Giang
Điện thoại:0966.73.75.73
02713.860.106
Phó Chánh Văn phòng kiêm Kế toán Nguyễn Minh Giang
3 Nguyễn Thị Thanh Bình
Điện thoại:0985.560.666
02713.879.942
Chuyên viên Nguyễn Thị Thanh Bình
4 Trần Lâm Hùng
Điện thoại:0987.110.490
02713.879.942
Chuyên viên Trần Lâm Hùng
5 Nguyễn Thị Tuấn
Điện thoại:0934.874.578
02713.860.106
Văn thư - Thủ quỹ Nguyễn Thị Tuấn
6 Trần Minh Hoàn
Điện thoại:0988.931.351
02713.879.942
Lái xe Trần Minh Hoàn
7 Cao Thị Hải Đăng
Điện thoại:01247.000.361
02713.879.942
Nhân viên Cao Thị Hải Đăng
Phòng Tuyên truyền
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Thị Thanh Tú
Điện thoại:0918.422.708
02713.881.585
Phó Trưởng phòng (quyền Trưởng phòng). Huỳnh Thị Thanh Tú
2 Lê Thành Trung
Điện thoại:0977.099.644
02713.881.585
Chuyên viên Lê Thành Trung
3 Trịnh Thị Cẩm Hà
Điện thoại:0979.801.425
02713.881.585
Chuyên viên Trịnh Thị Cẩm Hà
4 Huỳnh Thanh Phong Nhã
Điện thoại:01696.697.869
02713.881.585
huyên viên Huỳnh Thanh Phong Nhã
Phòng Khoa giáo
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Duy Khiêm
Điện thoại:0944.96.1982
02713.881.584
Trưởng phòng Phan Duy Khiêm
2 Hoàng Thạch Sơn
Điện thoại:0917.827.216
02713.881.584
Phó Trưởng phòng Hoàng Thạch Sơn
Phòng Văn hóa Văn nghệ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Quân
Điện thoại:01274.500.440
02713.888.040
Trưởng phòng Trần Văn Quân
2 Hoàng Thị Lan
Điện thoại:0915.430.688
02713.888.040
Chuyên viên Hoàng Thị Lan
Phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Danh
Điện thoại:01234.073.419
02713.881.587
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Danh
2 Nguyễn Anh Đức
Điện thoại:0986.676.171
02713.881.586
hó Trưởng phòng phụ trách Chỉ thị 05 Nguyễn Anh Đức
3 Nguyễn Thị Hồng Dương
Điện thoại:0917.59.1979
02713.881.586
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Hồng Dương
4 Đỗ Thị Minh An
Điện thoại:0949.255.815
02713.881.587
Chuyên viên Đỗ Thị Minh An
5 Đặng Quang Trung
Điện thoại:0914.818.717
02713.881.587
Chuyên viên Đặng Quang Trung
6 Trương Thị Ngọc
Điện thoại:0973.429.550
02713.881.586
Chuyên viên Trương Thị Ngọc
Phòng Thôn tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Văn Triều
Điện thoại:0918.369.709
02713.888.414
Trưởng phòng Phạm Văn Triều
2 Lê Hồng Sơn
Điện thoại:0986.169.279
02713.888.414
Phó Trưởng phòng Lê Hồng Sơn
3 Nguyễn Thị Kim Dung
Điện thoại:0987.005.439
02713.888.414
Chuyên viên Nguyễn Thị Kim Dung
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây